INFO

Cъбитие 1
16-18 ноември 2015 на Природонаучния музей в Констанца, организиран в партньорство с Института за рибни ресурси Варна, проект DELPHI случай на “Насърчаване на екологично образование чрез трансгранично книга” Природата ви учи “, по време на който проведе пресконференция. Също така бе взето е насочена към възстановяване интерес в световния туризъм и научни активи на Черно море чрез създаване на нов тип туристически продукт на базата на образование и разпространение на научна информация, с цел активно насърчаване на природното наследство на Черно море и на околната среда чрез създаване на околната среда и представяне на образователна наръчник за еко-туризъм “природата ви учи” се отнасят за институциите, организациите и органите, работещи в областта на туризма и опазването на околната среда. проект DELPHI има за цел да създаде условия за развитие на устойчив туризъм в трансграничния регион Румъния-България чрез ремонт, модернизация и развитие на естествените науки Музеен комплекс Констанца (Aquarium) и Института за рибни ресурси Варна (Aquarium). И в проекта “Делфи” са проектирани така, че да се реши най-големите проблеми в съществуващата Dolphin Комплекс Музея за естествени науки на Констанс и Аквариума на Института за рибни ресурси Варна:
модернизация на филтрите в рамките на двете институции;
рехабилитация на резервоари аквариум и тръбопроводи от Варна в областта на рибарството институт ресурси;
Представяне осъвременяване на съоръженията чрез придобиване на дъски за презентация на ново стъкло, както и система за аудио-видео в Института за рибни ресурси Варна;
създаване на обща екологична опаковка туризъм, като се присъединят двете институции наследства CMSN Констанца и Варна ПИС, да добавят стойност към техните дейности;
закупуване на лабораторно медицинско анализ за CMSN Констанца.
Общият размер на допустимите стойност на проекта е в момента нетно на 1,203,695.45 евро, от които 1,020,974.49 евро, равняващи се на 84.82% europeană.Proiectul DELPHI грант се финансират по Трансгранично програма за сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, ETC MIS Code 566, приоритет 3 икономическо и социално развитие – икономическо развитие и социално сближаване чрез идентифициране и подобряване на сравнителните предимства на региона, Ключова област на интервенция 3.1. Подкрепа за трансгранично бизнес и насърчаване на регионалния образ и идентичност.
Събитие 2 – туризъм в трансграничния регион Констанца – Варна, повишен проекта DELPHI
Четвъртък, 26 ноември 2015, на Природонаучния музей в Констанца започна в партньорство с Института по рибни ресурси Варна семинар “Насърчаване на туризма в граничния регион Констанца-Варна”, който се провежда в продължение на два дни в проект DELPHI.
Събитието събра специалисти в областта на туризма, туроператори в Хавай Варна, експерти от различни сектори. Семинарът включваше пресконференция, в която бяха обсъдени мястото на двете институции в разработването на проект DELPHI туризъм в граничния район Констанца-Варна. Нещо повече, проект DELPHI има за цел да създаде продукт, туризъм, която ще спомогне за повишаване на екологичното разнообразие и броя на посетителите, които имат положително въздействие върху устойчивото развитие на туризма в тази зона. Също така, ремонтирането, модернизацията и развитието на Природонаучен музей Комплекс Констанца (Aquarium) и Института за рибни ресурси Варна (Aquarium) ще бъдат смекчени в региона, които са идентифицирани следните проблеми:
Limited сътрудничество трансграничната в туризма;
Липсата на цялостна оперативна стратегия за развитие на туризма;
ниско ниво на туристическата инфраструктура;
И в проекта “Делфи” са проектирани така, че да се реши най-големите проблеми в съществуващата Dolphin Комплекс Музея за естествени науки и тези на Констанца аквариумни риби Resources Institute Варна;
модернизация на филтрите в рамките на двете институции;
рехабилитация на резервоари аквариум и тръбопроводи от Варна в областта на рибарството институт ресурси; Представяне осъвременяване на съоръженията чрез придобиване на дъски за презентация на ново стъкло, и аудио-видео системи в Варна в областта на рибарството институт ресурси;
създаване на обща екологична опаковка туризъм, като се присъединят двете институции наследства CMSN Констанца и Варна на ПИС за добавяне на стойност;
закупуване на лабораторно медицинско анализ за CMSN Констанца.
Общият размер на допустимите стойност на проекта е в момента нетно на 1,203,695.45 евро, от които 1,020,974.49 евро, равняващи се на 84,82% финансиране на проекти DELPHI се финансират по Трансгранично програма за сътрудничество Румъния – България 2007-2013 г. MIS ETC Code 566, приоритет 3 икономическо и социално развитие – икономическо развитие и социално сближаване чрез идентифициране и подобряване на сравнителните предимства на региона, Ключова област на интервенция 3.1. Подкрепа за трансгранично бизнес и насърчаване на регионалния образ и идентичност.
Събитие 3 – DELPHI проект, на финала
Музеят на естествените науки, като бенефициент, Delphi обявява приключването на проекта с финансиране от ЕС, в партньорство с Института за рибни ресурси Варна. Резултатите бяха представени на пресконференция, проведена 15-ти вторник, декември, Музея за естествени науки.
I Целта на проекта е да осигури оптимални условия за икономическо развитие в граничния регион Констанца – Варна, организиране на съвместни инициативи, които имат за цел да разнообрази и насърчаване на туристическите услуги.
Основна инвестиция на проекта е подмяна на филтри от Констанца Делфинариум и Варна Аквариум, така делфини, така и видове риба в река Варна Аквариум да се възползват от най-добрите условия. Също така в този проект е бил купен и лаборатория, медицински анализ на на Природонаучния музей в Констанц. За да предложи на туристите в граничния регион възможност да видят и да научат по едно и също време, за целия морски живот и фауната на Черно море, с неговата регионална Делфинариум Констанца Аквариум Варна решава да обедини своите наследства и познания в съвместен туризъм пакет въз основа на екологичното образование, което ще включва разглеждане на двете институции. Създаване на нов туристически продукт ще помогне за увеличаване на екологичното разнообразие и броя на посетителите, подобряване на техниките и съоръженията за представянето и ще има положително въздействие върху развитието на устойчив туризъм в граничната зона и по следните въпроси, идентифицирани в Констанца-граничната област Варна. Общата стойност на проекта е допустимите нетните 1,203,695.45 евро, от които 1,020,974.49 евро, равняващи се на 84.82% е европейската субсидия. проект Delphi е финансиран по Трансгранично програма за сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013, MIS ETC Code 566, Приоритет 3 икономическо и социално развитие – Икономическо развитие и социално сближаване чрез идентифициране и подобряване на сравнителните предимства на региона,, Ключова област на интервенция 3.1 , Подкрепа за трансгранично бизнес и насърчаване на регионалния образ и идентичност.