COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII – CONSTANTA

Prezentare generala:

Având o tradiţie instituţională de peste jumătate de secol, cu o bună bază materială, constituita din elemente structurale cu potenţe funcţionale autonome, secvenţiale, Complexul Muzeal de Ştiinte ale Naturii din Constantţa se constituie un reper important în peisajul cultural şi ştiinţific al municipiului, cu valoare emblematică pentru oferta turistică a litoralului pontic amenajat, dar şi pentru spaţiul dobrogean în totalitatea lui.

Instituţia muzeală complexă, de importanţă judeţeană, C.M.S.N. – Constanţa este functional în subordinea Consiliului Judeţean Constanţa.

Beneficiind de o structură pluridisciplinară şi în consecinţă plurifuncţională, instituţia dispune de următoarele secţii constitutive: Acvariu, Delfinariu, Microrezervaţie, Expoziţia de păsări exotice si de decor, Planetariu – Observator astronomic.

Evoluţia istorică a instituţiei si dezvoltarea sa în etape a determinat funcţionarea în două locatii diferite: Acvariul situat pe B-dul. Elisabeta nr. 1 (pe faleza Cazinoului) şi locatia din Bdul. Mamaia nr. 255 ce reuneste celelalte sectii intr-un amplasament care dispune de un spaţiu generos, inclusiv de un parc cu valoare dendrologică. Fiecare din structurile secvenţiale se caracterizează printr-o istorie de dezvoltare proprie, prin dotări specifice, un patrimoniu muzeal bine definit, cu personal specializat pe domeniu dat, dar toate reunite în jurul dezideratului comun de funcţionare ca instituţie educaţională şi de cercetare în sfera ştiinţelor naturii. Institutia fiinteaza în primul rând ca un muzeu viu, capabil să ilustreze, pe diverse paliere, diversitatea biotei, dar şi complexitatea relaţiei TERRA – COSMOS.

Artizanul acestui Complex, diferit prin summumul componentelor sale structurale de celelalte instituţii similare ale României, a fost ing. Marcel STANCIU (1930 – 9998), fondatorul instituţiei şi multă vreme directorul său.

Acvariul

Este secţia cea mai veche a instituţiei, fiind inaugurată la 01.05.1958, după renovarea unei clădiri antebelice, poziţionată în tandem cu clădirea Cazinoului constănţean. Sectia a fost realizată ca un acvariu structurat pe sectiuni, deschis publicului, ca o idee de transpunere în viaţă a dezideratului marelui biolog profesorul Ioan BORCEA, fondatorul oceanologiei instituţionalizate în România.

Clădirea principală, sălile de acvarii, instalaţiile de deservire, spaţile auxiliare şi de cercetare, toate au suferit în timp, reparaţii, renovări şi reamenajări, păstrând însă un echilibru între marin, dulcicol şi spaţiile destinate acvaristicii propriuzise, cu specii exotice.

În perioada anilor 2007 – 2008 mobilizand resurse proprii, dar şi cu sprijinul ordonatorului principal de credit – Consiliul Judeţean Constanţa, s-a reuşit modernizarea şi estetizarea sălilor de expunere, a graficii explicative, în concordanţă cu cerinţele şi exigenţele

deschiderii spre Europa.

Având în vedere summumul bazinelor expoziţionale, a bazinelor tampon, de reproducere,

sau carantină, secţia dispune de acvatoriu propriu cu o capacitate de 163,03 m3.

Acest spaţiu ambiental este repartizat astfel :

– secţiunea de apă marină, inclusiv bazinul central, 110,5 m3;

– secţiunea de apă dulce, continentală, 26,01 m3;

– secţiunea rezervată speciilor exotice, alohtone, 26,52 m3;

Efectivele sectiei înregistreaza oscilaţii de la o perioadă la alta, determinate de longevitatea redusă a celor mai multe specii de peşti, în primul rând a celor exotici, de talie mică, extrem de precoci si de rata mortalităţii naturale ridicate.

Patrimoniul viu al secţiei este într-o evoluţie dinamică, dependentă de oscilaţiile sezoniere sau accidentale ale condiţiilor ambientale. Pierderile sunt compensate prin completări asigurate de campanii susţinute de prelevare de specii de la companiile pescăreşti din sectorul Cap Midia – Vama Veche, din Delta Dunării de pe Dunărea Maritimă, sau din alte arii pescăreşti din ţară. Se adaugă acestor acţiuni, obţinerea de mici efective din specii de interes de la societăţile de acvacultură, staţiunile şi institutele de cercetare pescărească, de la facultăţile de învăţământ superior de pescuit – acvacultură care dispun de bunuri piscicole.

O bună parte a repopulărilor se realizează prin achiziţii de peşti de acvariu, procurate de la instituţii specializate, realizate în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

Patrimoniul viu al Acvariului Constanţa înregistra următoarele efective:

– secţiunea de apă marină: 9 specii / 76 exemplare;

– secţiunea de apă dulce, continentală: 8 specii / 53 exemplare;

– secţiunea specii exotice, alohtone: 55 specii / 970 exemplare;

Total specii ihtice 72 / 1105 exemplare.

În bazinul central, cu o capacitate de 30 m3, este cantonată o colecţie unică de sturioni marini (morun, nisetru, cegă), cu exemplare de 18 – 20 de ani în captivitate.

Pentru colectarea, preluarea şi transportul de material biologic viu, de la companiile pescăreşti sau de acvacultură, de la alte categorii de furnizori, secţia dispune de hidrobioane adaptate acestui tip de transport, de surse mobile de aer, inclusiv de facilităţile de transport a două autoturisme de teren Fiat – Doblo.

Deservirea acestor companii este asigurată de personalul propriu al secţiei, cu bună experienţă în domeniu. Există capacităţi de carantină şi bazine speciale de acomodare, atât pentru speciile de apă salmastră, marină, sau dulcicolă, inclusiv pentru speciile exotice alohtone.

Din punct de vedere tehnic secţia necesită o serie importantă de modernizări privind alimentarea cu apă marină, epurarea acestor ape, inclusiv menţinerea lor la un optim termic convenabil, în sezonul estival, cu temperaturi caniculare.

În acest scop s-au întreprins o serie de studii în cooperare cu Universitatea Maritimă Constanţa, s-a cerut sprijinul şi s-au obţinut documentaţiile necesare privind sistemele închise, în circuit, de ape pentru dotări de acvacultură – acvarii, cu colaborarea Universităţii Timişoara a Facultăţii de Pescuit – Acvacultură şi de la facultatea similară a Universităţii Dunării de Jos – Galaţi, toate fiind efectuate la nivelul anilor 2010 – 2011.

Similar, cu ocazia unei vizite de lucru, între 21-30.06.2011, la Atlant NIRO / Kaliningrad – Federaţia Rusă, vizită efectuată de directorul ştiinţific CMSN şi un muzeograf al secţiei Acvariu, s-a cerut şi obţinut o vizită de informare la bază de acvacultură marină a institutului. Cu această ocazie s-a luat cunoştinţă de avantajele sistemului de circulaţie închisă, cu epurare, aerare şi menţinere de optim termic, sistem utilizat în creşterea dirijată a Salmonidelor / Pleuronectidelor.

Personalul cu studii superioare este angrenat în proiecte de cercetare interne, vizând mai

buna folosire a fondului biologic specific, propriu, inclusiv ridicarea nivelului de pregătire profesională.

În cursul anului 2011 unul din cei doi muzeografi şi-a susţinut teza de doctorat, pe problematici de acvaristică, iar pentru cel de al doilea s-a asigurat obţinerea unei perioade de stagiu la Atlant NIRO / Kaliningrad. Ultima dintre acţiuni are la bază Convenţia bilaterală, pe 5 ani, încheiată între cele două instituţii: stagiul s-a desfăşurat în mai 2012, în conformitate cu

înţelegerile dintre parteneri.

Avându-se în vedere prevederile Convenţiei stabilite între CMSN – Constanţa şi Atlant NIRO / Kaliningrad – Rusia, cele convenite prin minuta adiţională încheiată cu ocazia vizitei de lucru, a părţii române, din 22 – 29.06.2011, la Kaliningrad, s-a convenit ca una din cele două nave de cercetări a institutului rus să procedeze la formarea unei colecţii de specii de peşti, naturalizate, din sectorul Maroc – Mauritania / Atlanticul Central de Est / FAO34, cu determinările de rigoare, notarea tuturor datelor de provenienţă a piesei / pieselor componente.

În paralel cu această acţiune s-au întreprins demersuri pe lângă Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – Constanţa pentru preluarea unei colecţii ihtiologice mai vechi, provenite din zonele FAO 51, 34 si 47, a cărei stare trebuieşte evaluată. Demersurile sunt în curs.

Secţia are un important impact educaţional asupra publicului estival, dar şi al constănţenilor, a instituţilor locale de învăţământ superior.

La această secţie, găzduită de o clădire veche, afectată de mediul cu ape marine şi nu numai, se impune executarea unor reparaţii importante, intervenţii pentru modernizarea surselor

şi circuitului de apă, unele ajustări ale bazinelor expoziţionale.

Delfinariul

Plasat pe Bv. Mamaia, no 255, pe o latură a pieţii Soveja, la intersecţia cu strada cu acelaşi nume, Delfinariul a beneficiat de la bun început de un ambient generos, extins, care a permis dezvoltarea celorlalte secţii ale CMSN – Constanţa.

Întregul spaţiu, de la această adresă, cuprinde totalitatea secţiilor prezentate în continuare, inclusiv clădirile administrative.

A fost şi este, din punct de vedere arhitectural şi tehnic, transpunerea în viaţă a ideilor unui vizionar, pionier al domeniului, ing. Marcel STANCIU (1830 – 1998), fiind primul aşezământ de acest fel din sud-estul Europei şi de la Marea Neagră. Inaugurarea sa a avut loc la 01.06.1972, delfinariul având astăzi o istorie de cca. 40 de ani.

Dispune de un bazin descoperit de 1200 m3, un bazin acoperit de 500 m3 şi un bazin de carantină / tratamente de 300 m3, de asemenea acoperit.

Începând cu anul 2013, urmare a punerii în valoare a unui proiect coordonat de Consiliul Judeţean Constanţa, Delfinariul a intrat într-un amplu proces de modernizare.

Alimentarea cu apă a celor trei bazine se face din mare de la o priză de apă aflată în largul sectorului litoral “Faleză” priză deservită de un sistem propriu de pompare: apa este trecută prin baterii de filtrare cu nisip şi pietriş, este tratată cu hypoclorit pentru sterilizare.

Salinitatea minimă este de 7 – 15 S %, practicându-se adausul de sare marină. Controlul calitaţii apei este permanent şi este dublat de analize amănunţite realizate la laboratoarele Regiei Judeţene de Apă – Constanţa şi la Laboratorul de Analize şi Măsurători / atestat RENAR, de la Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină “ Grigore Antipa” – Constanţa.

Controlul calităţii microbiologice a acestor ape este realizat prin analize la laboratoarele Direcţiei Sanitar Veterinare – Constanţa.

Pe tot parcursul unui ciclu anual complet temperatura apei se menţine la un optim de 17º – 20º C, prin utilizarea unui sistem de schimb termic care foloseşte apa provenită de la unul din cele două foraje de adâncime, de până la 150 m, proprii, realizate în 2010.

Apa utilizată pentru moderarea temperaturii din bazinele cu apă de mare, este redată mediului prin folosire în sistemul de irigaţii automatizat şi prin deversare în iazul CMSN.

Istoria acestei secţiuni este bogată. Bazinele sale au găzduit, în timp, exemplare din toate cele trei specii de delfini din Marea Neagră;

– marsuinul Phocoena phocoena relicta

– delfinul comun Delphinus delphis ponticus

– afalinul Tursiops truncatus ponticus

Dintre toate cele trei specii afalinul s-a dovedit a fi cel mai pretabil menţinerii în captivitate, dezvoltării activităţii comune cu omul.

În general capturarea exemplarelor de delfini utilizaţi în bazinele Delfinariului –Constanţa, s-a făcut cu mijloace nontraumatice, utilizându-se fondul populaţional din dreptul zonei de competenţă naţională la Marea Neagră.

Într-un singur caz, în 1998, s-a procedat la un import de trei exemplare de afalin, de la Delfinariul din Moscova / Federaţia Rusă deasemenea exemplare de origine din Marea Neagră: au rezistat puţin în captivitate, 1-2 ani, decedând ulterior datorită unor afecţiuni ascunse, neidentificate la preluarea de la colegii ruşi.

Ultimul exemplar de afalin, provenind din Marea Neagră, Mark, a murit la 02.07.2009, având 23 de ani în captivitate, ceea ce confirmă strădania de a se păstra bune condiţii de habitat în acest aşezământ.

Trebuie remarcat faptul că, încă din 1990, a devenit clar ca efectivele de delfini din spaţiul Delfinariului Constanţa nu pot fi reinoite prin capturarea de exemplare din natură, din Marea Neagră, urmare a înăspririi legislaţiei naţionale de mediu, dar şi a unor schimbări în etologia speciilor pontice, caracterizate prin evitarea contractelor prelungite cu ambarcaţiunile – navele din zonă.

În momentul de faţă, România este ţara semnatară a Acordului de conservare a cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi zona atlantică adiacentă / ACCOBAMS – Monaco 1996, înţelegere ratificată prin prevederile Legii no. 91 / 10.05.2000.

Acest din urmă act interzice capturarea delfinilor în spaţiul maritim naţional, restricţii întărite şi prin dispoziţiile Legii no. 23 / 2008 privind practica pescuitului în apele României.

Prevederile ACCOBAMS au limitat, în acelaşi timp, posibilităţile de procurare a delfinilor din alte ţări maritime, din spaţiul mediteranean şi nord-est atlantic, în general din zona Europei de vest, comunitare.

La nivelul anului 2008 – 2009 s-au făcut demersuri privind posibilităţile de achiziţionarede noi exemplare de delfini din Rusia, Turcia şi chiar din îndepărtată Cuba. În Bulgaria, de asemenea ţară semnatară ACCOBAMS, delfinii din Delfinariul Varna au fost procuraţi, în 2010, din Costa Rica, Atlanticul Central de Vest.

În toate cazurile este vorba de aceeaşi specie, Tursiops truncatus – afalinul : – specia figurează în Cartea Roşie a IUCN –ului şi este inclusă în lista speciilor protejate de Convenţia de la Berna / 1979 şi Bonn / 1979, fiind luată în vedere şi de Convenţia referitoare la schimburile şi comerţul cu animale săbatice pe plan internaţional / CITES – Washington 1973.

Reglementările de domeniu, pe plan naţional, dar mai ales pe plan internaţional, disponibilităţile reduse de ofertă din spaţiul mediteranean şi nord – atlantic, utilizarea unor relaţii pe canale diplomatice, ne-au orientat spre spaţiul pacific, în speţă spre ofertele oceanariilor / delfinariilor din China.

Încă de la început, opţiunea pentru afalin a avut în vedere faptul că specia este cosmopolită, cu răspândire largă, iar efectivul detinut de acvariul Beijing aparţine speciei nominată ceiace permite studii comparative privind validitatea unei subspecii pontice.

In acest sens, cu sprijinul prof. dr. Adrian BAVARU, viceconsolul Italiei şi rectorul de onoare al Universităţii “Ovidius”, se initiaza legătura cu domnul Tieshan WANG, consulul general al Republicii Populare China, care la nivelul său a facilitat şi susţinut dezvoltarea unui sistem relaţional cu AQUARIUM – Beijing, instituţie muzeală dispusă să ne sprijine în procurarea a 3 (trei) exemplare de delfini, Tursiops truncatus, un mascul şi două femele.

În prima parte a anului 2009 s-au pus bazele unei relaţii temeinice, de colaborare ştiinţifică şi muzeală cu instituţia similară de la Beijing, de fapt un oceanariu modern, funcţional într-o arie continentală, învecinată zonei Pacificului Central de Vest.

Utilizându-se canalul diplomatic, s-au discutat termenii unei înţelegeri bilaterale, pe termen lung. Partea română este invitată la Beijing, cu ocazia sărbătoririi a 10 ani de la fondarea oceanariului din capitala Chinei; între 23 – 30.09.2009 o delegaţie condusă de Cristian DARIE, vicepreşedintele CJC şi formată din conducerea CMSN se deplasează la Beijing, unde se semnează textul unei convenţii bilaterale, de colaborare ştiinţifică pe 5 (cinci) ani, inclusiv inţelegerea de achiziţionare a 3 exemplare de afalin – Tursiops truncatus. Relativ rapid, între 17 – 23.12.2009, o nouă delegaţie română, operaţională, se deplasează la Beijing, pentru alegerea

delfinilor care urmează a fi preluaţi, 2 femele şi un mascul, în condiţiile respectării prevederilor

Convenţiei CITES / Washington – 1973. (exemplare născute în captivitate, în F2 cel puţin, din

părinţi cunoscuţi).

Se stabilesc condiţiile unui stagiu pregătitor la Beijing, pentru o echipă de 5 (cinci) antrenori/dresori şi un medic veterinar de la CMSN, deplasare efectuată între 26.03 – 14.05.2010.

La bordul unei aeronave AIRBUS 310 -3005, cu dotări speciale, pe 29 – 30.05.2010, delfinii sunt transportaţi pe ruta Beijing – Otopeni – Mihail Kogălniceanu, fiind însoţiţi de doi specialişti români, doi antrenori chinezi, şi doi universitari japonezi, de la Osaka, cu excelentă experienţă în protecţia împotriva stresului.

Acomodarea noilor delfini la condiţiile de la Constanţa se face rapid, respectându-se cerinţele trofice însuşite la Beijing, păstrarea unui optim termic în apă, (17 º – 20 ºC), pe toată durata unui ciclu anual complet.

Pentru formarea personalului de deservire a Delfinariului, cei doi antrenori chinezi sunt mentinuţi pentru un stagiu de două luni la Constanţa.

În concordanţă cu prevederile Convenţiei bilaterale, între 02 – 08.08.2011, o delegaţie chineză, condusă de directorul general al AQUARIM-lui Beijing, domnul HU WEIYONG şi având în componenţă şi pe doamna WANG HAIYAN, coordonatul pentru relaţii internaţionale şi pe domnul director pentru secţia mamifere marine, WANG ZHECHEN, a efectuat o vizită de lucru la CMSN – Constanţa, în vederea evaluării stări animalelor transferate părţii române, analizării unui posibil export către partener de lei de mare, sud pacifici, Arctocephalus australis.

În paralel în vederea ridicării gradului de instruire a personalului Delfinariului, a unei corecte aprecieri a stării biologice şi de sănătate a delfinilor, între 02 – 29.10.2011, doamna TRISH KAMOLNICK, un cunoscut specialist de la San Diego / California – SUA, este invitată pentru a executa o întâlnire de lucru cu conducerea şi pentru susţinerea unor cursuri de formare,

în folosul personalului de la Delfinariu.

În afara celor 3 exemplare de afalin Tursiops truncatus, Delfinariul Constanţa găzduia şi

două exemplare de leu de mare sud – american, Otaria byronia. Ele provin dintr-un lot de 8 (opt) exemplare aduse la Delfinariu în 1995, de către un întreprinzător olandez: – două exemplare din acest lot, după perioada de formare, au fost donate CMSN-ului.

În prezent, dat fiind vârsta lor înaintată, de peste 17-18 ani, femela acestui grup a decedat, urmare a unui cancer generalizat.

În istoria sa Delfinariul a găzduit, între anii 1984 – 1994, un exemplar de focă sud – africană, Arctocephulus pusillus, provenit din Namibia şi capturat de nava românească B 419

“Mandra”, inclusiv un exemplar de pinguin de Cap, Spheniscus demersus, ultimul cu o viaţă mai scurtă. Pentru foca sud – africană perioada de viaţă în captivitate, de 10 ani, a fost un record, având în vedere caracterul gregar accentuat al speciei.

Urmare a vizitei efectuate de delegaţia CMSN, între 22-29.06.2011, la Zoo – Kaliningrad / Fed. Rusă, s-au stabilit contracte cu conducerea acestei instituţii în vederea cumpărării a 3 trei exemplare tinere de focă de Baltică Halichoerus grypus balticus, un mascul şi două femele. Aceasta presupune, începerea şi derularea unor amenajări noi, cu fonduri proprii în spaţiul aferent instituţiei. Din lipsă de fonduri proiectul este în conservare, menţinânduse contractele cu partenerul rus.

Delfinariul se constituie o secţie importantă a CMSN, cu impact la public, cu mare valoare educaţională, un bun atelier de instruire ecologică, pentru publicul larg.

Personalul cu studii superioare este angrenat în proiecte de cercetare ştiinţifică internă, dar şi în programe naţionale, în calitate de cooparticipant în proiecte finanţate de MEC, sau alte structuri.

Parcul complexului, este o excelenta zona de agrement, cu alei si banci, amplasate printre arbori si aranjamente vegetale, toate constituind o mini gradina dendrologica, cu specii autohtone si alohtone. Spatiul Microrezervatiei dispune de un luciu de apa, înconjurat de salcii si vegetatie palustra, o frântura de ecosistem lacustru.Cu un personal format din muzeografi cu studii superioare, dintre care trei doctori în stiinte si doi doctoranzi, institutia desfasoara programe de formare educationale si se constituie reper pentru învatamântul universitar constantean, dar si pentru alte centre universitare din tara. Muzeografii acestei institutii dezvolta, de asemeni, în paralel cu activitatea muzeala, programe de cercetare, activitate care prin lucrarile comunicate si publicate le-a asigurat o recunoastere pe plan intern si international.Aceste activitati au asigurat participarea institutionala sau individuala a specialistilor, la o serie de organisme si organizatii profesionale, dintre care citam: Societatea Româna de Ihtiologie; Societatea Româna de Ornitologie; Comitetul National Român de Oceanografie; Asociatia Nationala a Muzeografilor Naturalisti din România; Federatia gradinilor Zoologice si a Acvariilor din România; Asociatia Balcanica de Mediu; Asociatia Europeana pentru Protectia Mamiferelor Marine.Pe plan profesional au fost dezvoltate relatii de colaborare bilaterala cu Acvariul de la Varna/Bulgaria, cu Institutul de Zoologie de la Chișinau/Moldova și Aquarium Beijing/R.P.China; s-a promovat functionarea la Constanta, pe lânga Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii, a unui Birou International pentru domeniul stiintelor naturale patronat de Asociatia Balcanica de Mediu (BENA/ Thessaloniki). Specialistii complexului sunt permanent preocupati de cresterea si diversificarea patrimoniului care numara la ora actuala peste 30.000 de exponate, reprezentând: moluste, crustacee, pesti, pasari si mamifere. In acest sens s-au stabilit relatii de colaborare cu numeroase institutii similar din Europa, Asia si Africa.