INFO

Evenimentul 1

În perioada 16 – 18 noiembrie 2015, Complexul Muzeal de Ştiinte ale Naturii Constanţa a organizat, în parteneriat cu Institutul de Resurse  Piscicole Varna, în cadrul proiectului DELPHI, evenimentul „Promovarea educaţiei ecologice transfrontaliere prin intermediul manualului  „Natura te învaţă”, ocazie cu care s-a desfăşurat şi o conferinţa de presă. A fost avuta în vedere restabilirea interesului lumii turistice şi  ştiinţifice pentru patrimoniul natural al Mării Negre prin crearea unui nou tip de produs turistic, bazat pe educația ecologică şi diseminarea  informaţiei ştiinţifice având ca obiectiv promovarea activă a patrimoniului natural al Mării Negre şi protecției mediului prin crearea şi  prezentarea manualului pentru eco-turismul educaţional „Natura te învaţă”, adresat instituţiilor, organizaţiilor şi organismelor ce  activează în domeniul turismului şi al protecţiei mediului. Proiectul DELPHI vizează crearea condiţiilor pentru dezvoltarea turismului  sustenabil în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria prin renovarea, modernizarea şi dezvoltarea Complexului Muzeal de Ştiinţe  ale Naturii Constanţa (Delfinariul) şi a Institutului de Resurse Piscicole Varna (Acvariul). Acţiunile şi rezultatele proiectului „DELPHI”  sunt gândite astfel încât să rezolve cele mai mari probleme existente ale Delfinariului din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale  Naturii Constanţa şi pe cele ale Acvariului din cadrul Institutului de Resurse Piscicole Varna:

 • modernizarea sistemului de filtre din cadrul ambelor instituţii;
 • reabilitarea rezervoarelor acvariului şi a sistemului de conducte de la  Institutul de Resurse Piscicole Varna;
 • modernizarea facilităţilor de prezentare prin achiziţionarea unor panouri de prezentare noi, din  sticlă, şi a unui sistem audio-video la Institutul de Resurse Piscicole Varna;
 • crearea unui pachet turistic ecologic comun prin unirea celor  două patrimonii ale instituţiilor CMSN Constanţa şi IRP Varna în vederea adăugarii de valoare activităţilor acestora;
 • achiziţionarea unui  laborator de analize medicale pentru CMSN Constanţa.

Valoarea totală eligibilă netă a proiectului este în prezent de 1.203.695,45 euro,  din care 1.020.974,49 euro, echivalentul a 84,82% reprezintă finanţarea nerambursabilă europeană.Proiectul DELPHI este finanţat în  cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013, MIS ETC Code 566, Axa prioritară 3 Dezvoltarea  Economică şi Socială – Dezvoltarea economică şi coeziunea socială prin identificarea şi intensificarea avantajelor comparative ale zonei,  Domeniul Major de Intervenţie: 3.1. Sprijin pentru cooperarea transfrontalieră în afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale.

Evenimentul 2 – Turismul în regiunea transfrontalieră Constanţa – Varna, promovat în cadrul proiectului DELPHI

Joi, 26 noiembrie 2015, Complexul Muzeal de Ştiinte ale Naturii Constanţa a   demarat, în parteneriat cu Institutul de Resurse Piscicole Varna, workshop-ul   „Promovarea turismului în zona transfrontalieră Constanţa-Varna”, ce se desfăşoară   pe durata a două zile, în cadrul proiectului DELPHI.

La eveniment au participat specialişti din domeniul turismului, turoperatori din   zona Constanţa-Varna, specialişti din diverse sectoare de activitate. Workshop-ul a   inclus şi o conferinţă de presă în cadrul căreia s-a discutat despre locul celor două   instituţii ce derulează proiectul DELPHI în turismul din zona transfrontalieră   Constanţa-Varna. De altfel, proiectul DELPHI vizează crearea unui produs turistic   ecologic ce va contribui la creşterea diversităţii şi a numărului de vizitatori, având un   impact pozitiv asupra dezvoltării turismului sustenabil în cadrul zonei menţionate.   Totodata, prin renovarea, modernizarea si dezvoltarea Complexului Muzeal de   Ştiinţe ale Naturii Constanţa (Delfinariul) şi a Institutului de Resurse Piscicole Varna   (Acvariul), vor fi atenuate următoarele dificultăţi identificate în regiune:

 • cooperarea transfrontalieră limitată în domeniul turismului;
 • lipsa unei strategii operaţionale comprehensive pentru dezvoltarea turismului;
 • nivel scăzut al infrastructurii turistice;

Acţiunile şi rezultatele proiectului „DELPHI” sunt gândite astfel încât să rezolve   cele mai mari probleme existente ale Delfinariului din cadrul Complexului Muzeal de   Ştiinţe ale Naturii Constanţa şi pe cele ale Acvariului din cadrul Institutului Resurselor Piscicole Varna;

 • modernizarea sistemului de filtre din cadrul ambelor instituţii;
 • reabilitarea rezervoarelor acvariului şi a sistemului de conducte de la Institutului Resurselor Piscicole Varna;
 •  modernizarea facilităţilor de prezentare prin achiziţionarea unor panouri de prezentare noi, din sticlă, şi a unui sistem audio-video la Institutului Resurselor Piscicole Varna;
 • crearea unui pachet turistic ecologic comun prin unirea celor două patrimonii ale instituţiilor CMSN Constanţa şi IRP Varna în vederea adăugarii de valoare;
 • achiziţionarea unui laborator de analize medicale pentru CMSN Constanţa.

Valoarea totală eligibilă netă a proiectului este în prezent de 1.203.695,45 euro,   din care 1.020.974,49 euro, echivalentul a  84,82% reprezintă finanţarea   Proiectul DELPHI este finanţat în cadrul Programului de Cooperare   Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013, MIS ETC Code 566, Axa prioritară   3 Dezvoltarea Economică şi Socială – Dezvoltarea economică şi coeziunea socială   prin identificarea şi intensificarea avantajelor comparative ale zonei, Domeniul Major   de Intervenţie: 3.1. Sprijin pentru cooperarea transfrontalieră în afaceri şi promovarea   unei imagini şi identităţi regionale.

 

Evenimentul 3 – Proiectul DELPHI, la final

Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, în calitate de beneficiar, anunţă   finalizarea proiectului DELPHI, cu finanţare europeană, derulat în parteneriat   cu Institutul de Resurse Piscicole Varna. Rezultatele sale au fost prezentate în   cadrul unei conferinţe de presă ce a avut loc marţi, 15 decembrie, la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii.

Scopul proiectului l-a reprezentat asigurarea condiţiilor optime pentru   dezvoltarea economică în regiunea transfrontalieră Constanţa – Varna, prin   organizarea unor iniţiative comune ce au drept scop diversificarea şi   promovarea serviciilor turistice.

Investiţia principală a proiectului o reprezintă înlocuirea sistemelor de filtrare   de la Delfinariul Constanţa şi Acvariul Varna, astfel încât atât delfinii, cât şi   speciile de peşti din bazinele Acvariului Varna să beneficieze de cele mai bune   condiţii. Tot în cadrul acestui proiect a fost achiziţionat şi un laborator de   analize medicale pentru Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa. Pentru a oferi turiştilor din regiunea transfrontalieră şansa de a vedea şi de a   învăţa, în acelaşi timp, despre întreaga viaţă marină şi fauna Marii Negre, cu   caracteristicile sale regionale, Delfinariul Constanţa şi Acvariul Varna au decis   să îşi unească patrimoniile şi cunoştinţele în cadrul unui pachet turistic comun   bazat pe o  educaţie ecologică ce va include un tur de vizitare a celor două   instituţii. Crearea unui nou produs turistic ecologic va contribui la creşterea   diversităţii şi a numărului de vizitatori, la îmbunătăţirea tehnicilor şi   facilităţilor de prezentare şi va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării   turismului sustenabil în cadrul zonei transfrontaliere, precum şi asupra   următoarelor probleme identificate în zona transfrontalieră Constanţa-Varna.   Valoarea totală eligibilă netă a proiectului este de 1.203.695,45 euro, din care 1.020.974,49 euro, echivalentul a  84,82% reprezintă finanţarea   nerambursabilă europeană. Proiectul DELPHI este finanţat în cadrul   Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013,   MIS ETC Code 566, Axa prioritară 3 Dezvoltarea Economică şi Socială –   Dezvoltarea economică şi coeziunea socială prin identificarea şi intensificarea   avantajelor comparative ale zonei, Domeniul Major de Intervenţie: 3.1. Sprijin   pentru cooperarea transfrontalieră în afaceri şi promovarea unei imagini şi   identităţi regionale.